Cykl spotkań: Prorocy i prorctwa

Termin: środy, godz. 18.00

prorocy

Od środy 6 września wznawiamy spotkania poświęcone biblijnym prorokom i ich proroctwom. Spotkania odbywają się w każdą środę w godz. 18.00 – 20.00, w kawiarence zborowej.