Czym jest: Ruch ekumeniczny.

ekumenia-logo

Ruch ekumeniczny zainicjowali w połowie XVIII wieku protestanci, wtedy znacznie już podzieleni. Poruszeni słowami modlitwy Jezusa z Jn 17,20-23 zrozumieli, że mimo różnic powinni w modlitwie szukać wspólnoty dzieci Bożych.

Najnowsze kazania: