W dniu 12 września 2009 odbyła się w naszym zborze uroczystość ordynowania naszego Pastora Marka Kurkierewicza na Prezbitera, w której uczestniczyli Biskup Marek Kamiński i Prezbiter okręgowy Piotr Kaczmarczyk.

Comments are closed.