slub1

Uroczystość: Nabożeństwo ślubne

W najbliższą niedzielę 28 maja w naszym zborze odbędzie się nabożeństwo ślubne. W związku z tym godzina rozpoczęcia nabożeństwa przesunięta jest na 11.00. Módlmy się o błogosławieństwo Boże dla pary młodej i całą uroczystość.

family-at-the-cross

Wydarzenie: Uwielbienie (akustycznie).

W piątek 18 maja, na 18.00 do sali młodzieżowej zapraszamy każdego, kto pragnie poświęcić swój czas i serce na uwielbianie Jezusa. „Chodźcie, zaśpiewajmy Panu! Wznieśmy okrzyk na cześć Opoki naszego zbawienia! Przyjdźmy przed Jego oblicze z wdzięcznością, wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach” (Psalm 95,1-2)