Konferencja dla Rodziców

Kochamy nasze dzieci, ale wychowywanie ich to często niełatwe zadanie. W sobotę 25 października 2014 r. uczestniczyliśmy w konferencji dla rodziców dzieci w każdym wieku. Wykładowcy Magdalena i Wiesław Grabowscy oraz Marzena i Henryk Piechowie ze Służby Rodzinie Ruchu Nowego Życia, postarali się o to, byśmy mogli nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności, jak budować relację z dzieckiem opartą na miłości i Bożych zasadach, rozumieć dziecko i zaspakajać jego potrzeby.

Wykładowcy przedstawili problem wychowania w kontekście badań prowadzonych w dziedzinie psychologii. Treści teoretyczne przekazane podczas wykładów zostały zobrazowane licznymi przykładami z pracy duszpasterskiej i szkoleniowej obu małżeństw. Tematy, którymi zajmowaliśmy się na konferencji to, na przykład, charakterystyka procesu wychowania, czym ono jest i jak wychowywać dzieci w mądrości Bożej. Wykładowcy podali przykłady zaszczepiania w dziecku ciekawości związanej z poznawaniem Boga.

Ponieważ obserwujemy wiele różnych zagrożeń w życiu młodych osób, podczas zajęć określono zachowania ryzykowne u dzieci i młodzieży, jak sobie z nimi radzić i jak im skutecznie przeciwdziałać. Niezwykle ciekawą część konferencji stanowił wykład dotyczący roli rodziców i ich wpływu na kształtujący się charakter dziecka. W tej części dowiedzieliśmy się również, jakie konsekwencje ponosi dziecko po rozwodzie rodziców.

Przypomniano nam także o charakterystycznych cechach poszczególnych temperamentów według Hipokratesa-Galena. Wyjaśniono, jak ważne jest określenie temperamentu dziecka w celu odpowiedniego postępowania z nim oraz egzekwowania dyscypliny. W końcowej części konferencji rodzice usłyszeli o tzw. syndromie pustego gniazda, czyli uniezależnieniu dzieci od rodziców, o doświadczeniach jakie towarzyszą rodzicom w tym, jakże czasem niełatwym, okresie. Podczas konferencji mieliśmy także czas ciekawych rozmów, pytań i licznych refleksji.

Autor: AK