Śniadanie Wielkanocne: Fragmenty widowiska „Zmartwychwstanie Pana Jezusa”.