Wydarzenie: Konferencja o mocy Bożej.

min

Zapraszamy na weekend podczas którego usługiwać będzie pastor Adam Grzywaczewski z Żyrardowa i jego współpracownicy.

W piątek 20 października o 18.00 w kawiarence zborowej omawiany będzie temat „Kluczy do obietnic Bożych”.

W sobotę od godz. 15.00 cztery sesje na temat „Kluczy do mocy Bożej”. Temat ten będzie dokończony podczas niedzielnego nabożeństwa o godz. 10.00.

W programie oprócz wykładów będzie oczywiście również czas modlitwy.
Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem II Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów i naszego zboru.

ZAPRASZAMY!