Wydarzenie: Uwielbienie (akustycznie).

family-at-the-cross

W piątek 18 maja, na 18.00 do sali młodzieżowej zapraszamy każdego, kto pragnie poświęcić swój czas i serce na uwielbianie Jezusa.

„Chodźcie, zaśpiewajmy Panu!
Wznieśmy okrzyk na cześć Opoki naszego zbawienia!
Przyjdźmy przed Jego oblicze z wdzięcznością,
wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach”
(Psalm 95,1-2)