Zapraszamy: Spotkania modlitewne.

prayer-hands

Zapraszamy w każdy piątek i sobotę na spotkanie modlitewne.
Początek godz. 18.00.

„Mój lud, nad którym wzywane jest moje Imię, ukorzy się,
ludzie zaczną modlić się, szukać mojej woli i zawrócą ze swoich błędnych dróg,
a Ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię.
Odtąd moje oczy będą otwarte, a moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu.”
(2 Krn 7,14-15)